15 oogletsels in Het Oogziekenhuis Rotterdam

woensdag 01 januari 2014, Tijd 10:30 uur

Landelijk: 46 oogletsels – 8 blinde ogen. Zeker 15 vuurwerkslachtoffers met oogletsel zijn tijdens de nacht van Oud & Nieuw Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Eenderde van deze letsels is dusdanig ernstig dat zij blijvend zullen zijn: dit betekent verminderd zicht dan wel ogen die uiteindelijk blind zullen worden. De meeste letsels zijn veroorzaakt door te vroeg ontploft siervuurwerk. 50% was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk. Opmerkelijk was dat er dit jaar wederom minder kinderen met ernstig letsel binnen zijn gebracht. Wellicht dat alle voorlichting rondom het dragen van de vuurwerkbril daaraan heeft bijgedragen. Helaas zijn de letsels echter dusdanig ernstig dat op Nieuwjaarsochtend al zeker 3 patiënten in Het Oogziekenhuis Rotterdam worden geopereerd. Landelijk gezien is er inmiddels sprake van 46 patiënten waarvan 8 blinde ogen (één oog is reeds verwijderd). Aangezien gedurende de eerste dagen van het nieuwe jaar nog vele slachtoffers uit het gehele land binnenkomen, loopt het aantal slachtoffers zeker nog verder op.

“Dit is een gruwelijke situatie, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de familie en vrienden om de slachtoffers heen. Zoals ik ieder jaar weer zeg: de situatie in Nederland tijdens Oud & Nieuw lijkt meer op oorlogsoogheelkunde dan normale oogheelkunde. Twee jaarwisselingen in Nederland staan gelijk aan het totale aantal beschadigde ogen bij alle soldaten uit de Verenigde Staten die 3,5 jaar in Irak en Afghanistan hebben gevochten. Waarom is het in Nederland nog steeds geoorloofd om zelf vuurwerk af te steken?”, vraagt Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederland Oogheelkundig Gezelschap, het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn, zich af.

Landelijke cijfers: vorige jaarwisseling 23 blinde ogen
Tijdens deze jaarwisseling registreren oogartsen voor de zesde maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk (consumentenvuurwerk). Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Tijdens de vorige jaarwisseling zijn 23 ogen volledig blind geworden, dat is  één blind oog per 1,4 uur tijdens de gedoogtijd van het afsteken van vuurwerk. 50 procent van de slachtoffers is omstander, 50 procent werd getroffen door zelf afgestoken vuurwerk. Gezien deze cijfers en het huidige aantal slachtoffers zijn zowel Het Oogziekenhuis Rotterdam als het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap nog steeds voor een verbod op consumentenvuurwerk en voor het organiseren van professionele vuurwerkshows.

Bron: Oogziekenhuis Rotterdam.
Geplaatst door Karel de Vries, Redactie Zuster Jansen