Rode Kruis wil persoonlijke EHBO-kaart

Het Nederlandse Rode Kruis wil dat alle Nederlanders een kaart bij zich dragen waarop specifieke medische informatie vermeld staat. Dit kan in sommige gevallen een grote toegevoegde waarde zijn bij eerste hulp. Zorgverleners kunnen rekening houden met eventuele aandoeningen of wensen van de persoon. Op deze kaart zou informatie moeten staan over bijvoorbeeld diatbetes, een donorcodicil of over een reanimatieverklaring.

Via een zogenaamde QR-code, die gescand kan worden met een mobiele telefoon, is de informatie te benaderen. Het is absoluut geen verkapt Elektronisch Patiëntendossier, aldus het Rode Kruis. Volgens hen is het een logisch gevolg op het succes van de EHBO-app, die inmiddels 1,3 miljoen keer is gedownload.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Grote onrust rondom euthanasie psychiatrisch patient

In Nederland is eind 2012 grote onrust ontstaan omtrent euthanasie van een 35-jarige psychiatrisch patiënt.  Het is verplicht om bij een euthanasie aanvraag Scen-artsen te consulteren. Wanneer een Scen-arts een negatief advies geeft zal er zelden euthanasie worden toegepast.

In deze case hebben twee van de drie Scen-artsen negatief geoordeeld. De derde Scen-arts heeft ingestemd met euthanasie. De tweede Scen-arts die negatief oordeelde is door de toetsingscommissie verhoord. Tijdens dit verhoor voelde deze arts zich onjuist bejegend en daarom heeft deze arts een klacht ingediend. Daarop zijn het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, een onderzoek gestart.

Het is voor het eerst in Nederland dat er euthanasie is toegepast waarbij drie Scen-artsen zouden zijn geconsulteerd, waarbij er ook nog één arts negatief heeft geoordeeld.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Zorginstelling Flevoland schrapt 200 banen

Volgend jaar verdwijnen er 200 van de 1500 banen bij zorginstelling Triade in Flevoland. Het gaat om zowel vaste als tijdelijke contracten van hun werknemers. De zorginstelling verwacht een kwart van de omzet te verliezen als gevolg van de geplande wijzigingen in de zorg vanaf 2015. Inkrimping van het personeelsbestand is niet wenselijk maar onvermijdelijk, aldus Triade.

Triade levert zorg aan 2000 zorgbehoevende mensen in Flevoland, vooral gehandicapten, jongeren en mensen met psychosociale problemen worden verzorgd door Triade. Zij zijn in overleg met de gemeente om de schade te beperken. De zorginstelling stelt tevens vragen over de kwaliteit die nog haalbaar is als de bezuinigingen een feit zijn.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Ruim 15.000 duizend ouderen te goed voor verzorgingshuis

De problemen voor de ouderen die zijn aangewezen op AWBZ-zorg in een zorginstelling in Nederland, zoals een verzorgingshuis, nemen toe. Waar vorig jaar nog hoogbejaarden recht hadden op een plek in een verzorgingshuis zullen deze bejaarden vanaf 1 januari 2014 gedwongen thuis moeten blijven wonen.

Honderden verzorgingshuizen zullen moeten sluiten

Ouderen kunnen sinds 1 januari 2014 niet meer met de indicatie zorgzwaartepakket (ZZP-3), worden opgenomen in een verzorgingshuis in Nederland. Er is een nieuwe norm waaruit blijkt dat ouderen voorheen met een ZZP-3 nu gezond genoeg zijn. In 2012 werden ouderen al niet meer toegelaten in verzorgingshuizen met een zorgindicatie ZZP-1 en ZZP-2. Door deze veranderingen zullen honderden verzorgingshuizen moeten sluiten. Indien er een ZZP-4 is en men of rolstoelgebonden is of er dementie klachten zijn, dan zijn er kansen voor een opnameplek in een verzorgingshuis.

Veranderingen thuiszorg 2016

Vanaf 2016 richt het Kabinet zijn plannen op de ouderen met een ZZP-4. Zij zullen dan evenmin nog recht hebben op een plek in een verzorgingshuis. “Gezonde ouderen”die nu in een verzorgingshuis wonen, mogen daar gewoon blijven wonen.

Bezuinigingen thuiszorg en langdurige zorg

Er zal op de langdurige zorg en in de thuiszorg 3,5 miljard euro worden bezuinigd. Het gaat in de verzorgingshuizen en in de thuiszorg om een grote groep ouderen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Door screening minder longkankerdoden mogelijk

Uit een Amerikaans-Nederlands onderzoek is gebleken dat het aantal mensen dat jaarlijks sterft aan longkanker sterk kan dalen. Rokers en ex-rokers zouden jaarlijks een CT-scan moeten laten maken, aldus de onderzoekers. De winst die daarmee te halen valt is dermate groot, dat zij pleiten om deze screening op longkanker in te voeren. Screening zou goed werken omdat de ziekte vrijwel altijd veroorzaakt wordt door roken en omdat patiënten vaak te laat klachten krijgen.

Zes jaar geleden is er al eens onderzoek gedaan door het Rotterdamse Erasmus MC. Ongeveer vijftienduizend rokers en ex-rokers doen mee aan dit onderzoek waarvan de helft vier keer een CT-scan kreeg. Over twee jaar moet duidelijk worden of de screening heeft geleid tot een daling van het aantal patiënten met longkanker die overlijden.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Werken tijdens feestdagen vaak gezellig

Uit onderzoek van beroepsvereniging V&VN is gebleken dat veel zorgverleners het niet erg vinden om te werken tijdens feestdagen, meestal is het erg gezellig met de cliënten en familieleden van de cliënten.

De helft van alle ondervraagde verzorgenden en verpleegkundigen geeft aan dat zij het niet erg vinden om te werken en maken speciaal voor deze dagen lekkere hapjes en versieren hun werkomgeving. Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat zij werken met de feestdagen niets bijzonders vinden, werk is werk geven zij aan. Slechts een op de vijf geeft aan liever vrij te zijn tijdens de feestdagen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Minder mensen overgestapt van zorgverzekering

Uit onderzoek blijkt dat er minder mensen zijn overgestapt van zorgverzekering. Dit laten de vier grote zorgverzekeraars weten: Zilveren Kruis/Achmea, CZ, VGZ/Unive  en Menzis.

Lang leek het erop dat er een grote verschuiving zou komen en klanten massaal hun aanvullende verzekeringen zouden opzeggen. Naar nu blijkt is dat niet uitgekomen. Klanten willen geen budget verzekering en ook was er geen behoefte om aanvullende verzekeringen op te zeggen.

Wel is er een toename van internet verzekeringen. Alles online regelen tegen een korting.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

15 oogletsels in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Landelijk: 46 oogletsels – 8 blinde ogen. Zeker 15 vuurwerkslachtoffers met oogletsel zijn tijdens de nacht van Oud & Nieuw Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Eenderde van deze letsels is dusdanig ernstig dat zij blijvend zullen zijn: dit betekent verminderd zicht dan wel ogen die uiteindelijk blind zullen worden. De meeste letsels zijn veroorzaakt door te vroeg ontploft siervuurwerk. 50% was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk. Opmerkelijk was dat er dit jaar wederom minder kinderen met ernstig letsel binnen zijn gebracht. Wellicht dat alle voorlichting rondom het dragen van de vuurwerkbril daaraan heeft bijgedragen. Helaas zijn de letsels echter dusdanig ernstig dat op Nieuwjaarsochtend al zeker 3 patiënten in Het Oogziekenhuis Rotterdam worden geopereerd. Landelijk gezien is er inmiddels sprake van 46 patiënten waarvan 8 blinde ogen (één oog is reeds verwijderd). Aangezien gedurende de eerste dagen van het nieuwe jaar nog vele slachtoffers uit het gehele land binnenkomen, loopt het aantal slachtoffers zeker nog verder op.

“Dit is een gruwelijke situatie, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de familie en vrienden om de slachtoffers heen. Zoals ik ieder jaar weer zeg: de situatie in Nederland tijdens Oud & Nieuw lijkt meer op oorlogsoogheelkunde dan normale oogheelkunde. Twee jaarwisselingen in Nederland staan gelijk aan het totale aantal beschadigde ogen bij alle soldaten uit de Verenigde Staten die 3,5 jaar in Irak en Afghanistan hebben gevochten. Waarom is het in Nederland nog steeds geoorloofd om zelf vuurwerk af te steken?”, vraagt Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederland Oogheelkundig Gezelschap, het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn, zich af.

Landelijke cijfers: vorige jaarwisseling 23 blinde ogen
Tijdens deze jaarwisseling registreren oogartsen voor de zesde maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk (consumentenvuurwerk). Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Tijdens de vorige jaarwisseling zijn 23 ogen volledig blind geworden, dat is  één blind oog per 1,4 uur tijdens de gedoogtijd van het afsteken van vuurwerk. 50 procent van de slachtoffers is omstander, 50 procent werd getroffen door zelf afgestoken vuurwerk. Gezien deze cijfers en het huidige aantal slachtoffers zijn zowel Het Oogziekenhuis Rotterdam als het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap nog steeds voor een verbod op consumentenvuurwerk en voor het organiseren van professionele vuurwerkshows.

Bron: Oogziekenhuis Rotterdam.
Geplaatst door Karel de Vries, Redactie Zuster Jansen

Oudjaar zwaar voor hulpverleners

Stichting Hulp voor Hulpverleners meldt dat werken rond de jaarwisseling het zwaarst is voor hulpverleners. Tijdens een normaal weekend zijn er 5 tot 10 vervelende incidenten met hulpverleners zoals de brandweer of ambulancepersoneel, vorig jaar tijdens de jaarwisseling waren er maar liefst 176 incidenten.

De incidenten verschillen van scheldpartijen tot het gooien van zwaar illegaal vuurwerk naar de hulpverleners. Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken wil aandacht voor deze misstanden en opent de beurs maandag door de gong te slaan. Plasterk ziet het als een landelijk probleem dat opgelost dient te worden. Hulpverleners die dag en nacht voor iedereen klaar staan horen niet zo behandeld te worden.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Vuurwerkbril voorkomt veel ellende

Tijdens de afgelopen jaarwisselingen liepen helaas gemiddeld tweehonderdvijftig mensen oogletsel door vuurwerk op. Vorig jaar werden zelfs drieëntwintig volwassenen en kinderen blind aan één oog. De Nationale Campagne Vuurwerkbril promoot daarom het dragen van een vuurwerkbril; zowel als je zelf vuurwerk afsteekt als wanneer je er naar kijkt.

Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam: “Verlies je één of beide ogen dan kun je vaak je werk niet meer uitoefenen en moet je ander werk gaan zoeken. Voor kinderen kan het zelfs betekenen dat zij hun droombaan niet meer kunnen verwezenlijken. Kan dit de uitkomst zijn van het vieren van een mooi feest?”

Dit jaar richt de campagne zich met een online vuurwerkquiz en vuurwerklesbrief vooral op basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. Daarnaast is er een fotowedstrijd op Facebook, www.facebook.com/vuurwerkbril, waarbij ouders en kinderen opgeroepen worden een foto mét vuurwerkbril te uploaden. Zij kunnen hiermee een iPad mini winnen.

De partijen die zich hard maken voor ‘nul blinde ogen door vuurwerk’ zijn het Oogfonds, Het Oogziekenhuis Rotterdam, de Nederlandse Unie voor Optiekbedrijven (NUVO), het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), Vuurwerkpreventie, Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deze jaarwisseling wordt voor de zesde keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels geregistreerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen. Daarnaast wordt ditzelfde ook voor het eerst in Europees verband gedaan.

Bron: Ik zie je volgend jaar