322 mensen euthanasie via Levenseindekliniek

vrijdag 21 maart 2014, Tijd 9:41 uur

Sinds het bestaan van de Levenseindekliniek in Nederland zijn er 322 mensen met de wens om te sterven geholpen door de kliniek. Van deze groep mensen zijn er in totaal 117 mensen uiteindelijk toch geholpen door hun eigen arts en zijn zij uitsluitend begeleid door de kliniek. De overige 205 mensen ontvingen euthanasie via de kliniek.

In totaal hebben er in de afgelopen twee jaar dat de kliniek bestaat 1500 mensen een euthanasieverzoek gedaan. Iets minder dan 80 procent van de verzoeken wordt dus afgewezen om verschillende redenen. De jongste persoon die euthanasie kreeg met hulp van de kliniek was 38 jaar oud, de oudste 101 jaar.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen