Zorg bij Alzheimer Nijmegen

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Intensieve 24-uurs zorg en privé verpleging in Nijmegen kan dan ook zeker goed van pas komen. Particuliere thuiszorg is hiervoor ideaal, omdat de zorgvrager dan zo lang mogelijk in zijn eigen huis kan wonen. Voor de familie is dit ook erg prettig.

De ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een ongeneeslijke hersenziekte. Van alle mensen die lijden aan de dementie heeft ruim 60% deze ziekte. Bepaalde niet-aangeboren functies van het verstand gaan hierbij voorgoed verloren. Vaak blijft het bewustzijn wel intact. Door het functieverlies kan het normaal functioneren van de persoon in de maatschappij onmogelijk maken. Verpleging bij de ziekte van Alzheimer is dus zeker niet overbodig.

Particuliere thuiszorg

De familie en naasten van iemand met de ziekte van Alzheimer hebben het vaak ook erg moeilijk. Voor hen zal het dus ook een zware belasting zijn als zij voor hun partner, ouder of cliënt moeten zorgen. In dit geval is particuliere thuiszorg of 24-uurs zorg de perfecte oplossing. Onze zorgverleners hebben namelijk veel ervaring met Alzheimerpatiënten en weten goed om te gaan met deze ziekte

Onze zorgverleners

De zorgverleners van Zuster Jansen zijn altijd persoonlijk betrokken. Dit komt omdat wij zorgverlening op maat leveren. Onze verpleegkundigen passen zich dus aan op de specifieke situatie van de cliënt. Hierdoor wordt de zorg optimaal. Uiteraard zijn onze zorgverleners goed gekwalificeerd en zeer ervaren. Zij zullen u of uw naasten altijd met respect en aandacht verzorgen.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust eens contact met ons op! Ook kunt u ons altijd bellen op 020-6366837. Wij staan altijd voor u klaar om deskundig advies te geven!

Lees meer bij Zuster Jansen