40 procent dementerenden woont alleen

maandag 07 oktober 2013, Tijd 9:23 uur

Uit onderzoek is gebleken dat 40 procent van de thuiswonende dementerenden mensen helemaal alleen woont, dat zijn ongeveer 80.000 mensen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg maakt zich zorgen over deze groep mensen die niet meer naar een zorginstelling kunnen. Zij vrezen voor de verwaarlozing van demente ouderen zonder sociaal netwerk.  Het kabinet vindt namelijk dat men zo lang mogelijk thuis moet blijven wonen met hulp van vrienden, familie en buren, maar niet iedereen kan daar op terugvallen.

Het is onbekend wie er aan de bel moet trekken als het niet meer haalbaar is om thuis te blijven wonen. De huisarts heeft hierin een vaak genoemde rol, maar is niet altijd even goed bekend met de begeleiding van dementerenden. Daarbij wordt deze hulp niet makkelijk vergoed door verzekeraars. Alzheimer Nederland is bang voor een te hoge werkdruk voor de thuiszorg en vreest dat de dagopvang in Nederland overbelast raakt. Het gevolg daarvan is volgens de organisatie dat er uiteindelijk meer dwangopnames zullen volgen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen