Administratiekosten langdurige zorg gedaald

vrijdag 31 januari 2014, Tijd 9:08 uur

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS is gebleken dat er een afname is van de administratiekosten voor langdurige zorg. Tussen 2011 en 2013 was er een afname van 26 procent van het aantal werknemers voor administratieve taken, vooral de zorgtoewijzing heeft minder fte’s nodig.

De kosten zijn minder hard gedaald dan het aantal arbeidsplaatsen. Dit komt doordat de lonen van de administratieve krachten in de zorg flink zijn gestegen. De onderzoekers verwachten dat de administratiekosten voor de langdurige zorg nog met 20 procent zal dalen in de komende twee jaar.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen