Bejaardenhuizen dreigen te sluiten

donderdag 21 februari 2013, Tijd 13:00 uur

Als gevolg van de bezuinigingsplannen voor de ouderenzorg van het huidige kabinet zullen er ruim achthonderd verzorgingshuizen moeten sluiten. De ouderen met beperkte klachten kunnen niet meer terecht in het verzorgingshuis  enkel de verpleegtehuizen voor mensen met ernstige beperkingen of bijvoorbeeld zware dementie zullen nog bestaan.

De ouderen die toch naar een verzorgingshuis willen zullen daar een kamer moeten huren, maar volgens deskundigen zou de huur voor een dergelijke kamer aanzienlijke hoog zijn. Zij stellen tevens dat veel mensen niet beseffen wat de concrete gevolgen zijn van de plannen van het kabinet.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen