Forse stijging vraag naar zware zorg

vrijdag 03 mei 2013, Tijd 8:02 uur

Uit onderzoek van de Volkskrant is gebleken dat de vraag naar zware zorg voor chronisch zieken is gestegen met 50 procent in de laatste drie jaar. Zij stellen dat de artsen de toestand van chronische patiënten ernstiger schatten om langdurige zorg dat betaald wordt mogelijk te maken.

Als men kijkt naar de cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) dan blijkt het te kloppen dat er een verschuiving is van lichte naar zware indicaties voor zorg. Met deze zwaardere zorgindicaties kan met meer zorginkopen bij de verschillende zorginstellingen. In 2012 waren er ongeveer 118.000 duizend patiënten in Nederland die aanspraak maakten op een zware zorgindicatie.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen