Geen toename palliatieve sedatie

vrijdag 18 oktober 2013, Tijd 8:28 uur

Het blijkt dat de laatste jaren geen stijging is te zien in het aantal stervende patiënten dat gebruik maakt van palliatieve sedatie. Bij palliatieve sedatie krijgen patiënten medicatie toegediend die de pijn en het lijden in de terminale fase verminderd. Ruim 5 procent van de terminaal zieke patiënten maakte tussen 2005 en 2011 gebruik van palliatieve sedatie. Uit het onderzoek van Nivel en het VUmc blijkt dat er wel schommelingen zijn geweest in het percentage maar dat over de hele periode geen stijging zichtbaar is.

Palliatieve sedatie wordt uitsluitend gebruikt in de laatste weken van iemands leven om de pijn en het lijden te onderdrukken. Men verward deze behandeling ook wel met euthanasie, echter, de palliatieve sedatie bespoedigd het sterven niet, euthanasie doet dat juist wel.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen