Gemeenten traag met zorgbeleid

woensdag 12 maart 2014, Tijd 9:42 uur

Het blijkt dat gemeenten moeite hebben om de nieuwe zorgtaken tijdig om weten te zetten in een praktisch beleid. 77 tot 88 procent van de gemeenten geven aan dat zij hun taken voldoende hebben verkend en duidelijk inzicht hebben in de omvang van hun doelgroep en de infrastructuur gereed te hebben om de richting van het nieuwe beleid te bepalen.

Toch blijkt uit onderzoek dat de beschikbare informatie van Wmo, Vektis, CIZ en het CAK niet goed op elkaar aansluiten en niet genoeg details bevatten. Twijfel bestaat tevens over de betrouwbaarheid van de informatie omdat deze verschillen tonen. Gemeenten hebben daarnaast geen goed beeld van de mogelijkheden om samen te werken met verzekeraars dan wel zorgkantoren.

Gemeenten kunnen tevens moeilijk stappen nemen omdat de Eerste en Tweede Kamer zich nog moeten uitspreken over de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten. Uitstel van de plannen is dan ook niet geheel onrealistisch.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen