IGZ mag zonder toestemming patiënt dossier inzien

vrijdag 25 juli 2014, Tijd 7:59 uur

Door een speciale commissie van de artsenfederatie KNMG is onderzocht of de Inspectie voor de Gezondheidszorg zonder toestemming van een patiënt inzage kon krijgen in zijn of haar dossier in het kader van een thematisch onderzoek. De commissie stelt dat dat mogelijk moet zijn om overbelasting van de IGZ te voorkomen.

Het thematisch onderzoek naar de overdacht van patiëntgegevens is zo omvangrijk dat het voor de inspectie onmogelijk is om aan iedereen toestemming te vragen. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van vragen van de achterban van KNMG. Sommige artsen stelden dat het inzien van dossier onrechtmatig was. De commissie adviseert tevens dat er meer duidelijkheid nodig is in wet- en regelgeving.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen