Jaarlijks verlengen van euthanasieverklaring

dinsdag 19 november 2013, Tijd 9:13 uur

Verschillende artsen en wetenschappers pleiten voor een jaarlijkse verlenging van de wilsverklaring voor euthanasie. Dit moet er voor zorgen dat artsen meer houvast hebben voor het geval dat de patiënt zijn wil niet meer kan uitspreken.

Zij willen tevens een regel instellen dat de wilsverklaring niet langer dan twee jaar geldig is, en bij voorkeur het liefst jaarlijks te actualiseren. Patiënten zouden er ook baat bij hebben, het is volgens de artsen goed dat er tijdens een ziekteproces met regelmaat wordt gesproken over de euthanasieverklaring.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen