Jeugdzorg en langdurige zorg biedt minder arbeidsplaatsen

maandag 28 oktober 2013, Tijd 12:00 uur

Uit een rapport dat minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn blijkt dat er tot en met 2015 ongeveer 22.000 voltijdbanen zullen verdwijnen in de jeugdzorg en de langdurige zorg. Daarna neemt de werkgelegenheid weer toe door de vergrijzing en stijgende zorguitgaven.

De daling die voorlopig zichtbaar is, is het gevolg van de hervormingen waarbij veel zorgtaken verhuizen van het rijk naar de gemeenten. Via wijkteams en wijkverpleegkundigen kan de zorg dichter bij de mensen komen. De dalende werkgelegenheid zal opgevangen kunnen door natuurlijk verloop van personeel. Onder andere van de publieke sector naar de particuliere sector.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen