Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

donderdag 05 september 2013, Tijd 14:48 uur

Op 25 november 2013 vindt alweer de 5e editie van het Landelijk Congres Moderne Dementiezorg plaats in het NBC in Nieuwegein. Deze jubileumeditie heeft een speciaal programma en belooft nog groter te worden dan de vorige vier edities! Vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse dementiepraktijk uit zowel Nederland als België worden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Speciale aandacht gaat uit naar wat mensen met dementie nog wel kunnen.

Het congres wordt georganiseerd door StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ i.s.m. het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum, Alzheimer Nederland, het Trimbos-instituut en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Inspirerend programma

Plenair wordt onder meer gesproken over de actuele stand van zaken rond het Deltaplan Dementie door Prof. dr. Philip Scheltens en over het belang van toenemende gevoels- en emotieleven van mensen met dementie door GZ-psycholoog Lenie Vermeer. Jo Vandeurzen, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, belicht zijn inspirerende visie op een dementievriendelijke gemeenschap.

De deelnemers kunnen een keuze maken uit maar liefst 70 verschillende debatten, workshops, inspiratiesessies, film- en pleinsessies. Hieruit kunnen zij hun eigen congresprogramma samenstellen. In het programma is bijzondere aandacht voor inspirerende dementieprojecten uit België, waarbij beeldvorming rond dementie een centraal thema is. Ook zijn er meerdere deelsessies over mantelzorg en informele zorg, een actueel politiek thema. Daarnaast is er de gelegenheid om de informatiemarkt met diverse themapleinen te bezoeken.

In de aanloop naar het congres kunnen de deelnemers kennismaken en kennis delen in de speciaal voor dit congres gestarte LinkedIn groep Moderne Dementiezorg.

Maak kennis met innovaties in de dementiezorg en ontmoet mensen met uiteenlopende achtergronden, die één ding delen: betrokkenheid bij goede zorg voor mensen met dementie en hun omgeving.

Het complete congresprogramma staat op www.studiearena.nl, waar de deelnemers zich eenvoudig online kunnen inschrijven.