Landelijk Congres Multiculturele Dementiezorg

donderdag 27 maart 2014, Tijd 14:29 uur

Dementie bij migranten is een actueel onderwerp. In Nederland hebben 13.750 migranten dementie, dit is 6% van het totale aantal Nederlanders met dementie. Naar verwachting stijgt dit aantal de komende jaren tot ruim 30.000 (11%), waarna de stijging onder invloed van vergrijzing en toegenomen levensverwachting doorgaat.

Zorg- en welzijnsorganisaties weten deze grote groep ouderen met verschillende culturele achtergronden vaak moeilijk te bereiken. Oudere migranten en hun mantelzorgers maken vrijwel geen gebruik van het reguliere aanbod en hebben doorgaans weinig kennis over dementie. Ook taboe en schaamte spelen een grote rol. De onbekendheid met de mogelijkheden voor ondersteuning en zorg kunnen het isolement en de overbelasting van mantelzorgers vergroten.

Waarom sluit het reguliere aanbod van zorg en welzijn vaak niet aan? Hoe geef je vorm en invulling aan zorg en ondersteuning voor mensen met dementie uit verschillende culturen? Wat zijn hun specifieke wensen en behoeften? Welke verklaringsmodellen zijn er en hoe kom je in contact met de doelgroep? En welke mogelijkheden zijn er om deze groep intramuraal en in de thuissituatie, in het kader van de Wmo 2015, te ondersteunen?

Deze vragen komen aan bod tijdens het Landelijk Congres Multiculturele Dementiezorg. Het congres wordt georganiseerd door StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ in samenwerking met ActiZ, Alzheimer Nederland, NOOM en Pharos en vindt plaats op 30 juni 2014 in het Spant! in Bussum.

Tijdens het congres maakt u kennis met praktische mogelijkheden voor cultuurspecifieke dementiezorg. U kunt uw eigen congresprogramma samenstellen door een keuze te maken uit maar liefst 21 verschillende en inspirerende sessies. Verdeeld naar de volgende thema’s:

  • Dialoog en toegankelijkheid zorg
  • Wmo 2015 en dagopvang
  • Cultuurspecifieke zorg
  • Ketenzorg en casemanagement
  • Eenzaamheid en mantelzorg
  • Levensverhalen en trauma’s
  • Aanvullende zorg


Het complete congresprogramma is terug te vinden op de website www.studiearena.nl. Hier kunt u zich ook eenvoudig online aanmelden voor het congres.

Bron: Studie Arena

Geplaatst door: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen