Mantelzorgers onder druk gezet door verpleeghuis

dinsdag 20 augustus 2013, Tijd 9:09 uur

De verpleeghuizen die vallen onder de organisatie Vierstroom verplichten mantelzorgers om mee te helpen bij de zorg van hun naasten. De mantelzorgorganisatie Mezzo zet grote vraagtekens bij dit nieuwe initiatief. Zij denken dat deze morele plicht averechts zal werken. Toch voert de Vierstroom deze nieuwe maatregel in na een succesvolle proef in een van de verpleeghuizen. Juridisch gezien kan Vierstroom geen mantelzorgers verplichten om mee te helpen, toch geven zij aan bij de inschrijving van een oudere dat het vanaf nu de gewoonte is dat familie mee helpt. Als de familie dat niet ziet zitten, of er geen tijd voor heeft, worden zij medegedeeld dat de woonlocatie dan misschien niet geschikt is voor de cliënt.

Volgens Mezzo zou Vierstroom in gesprek moeten gaan over de mogelijkheden die er eventueel zijn, in plaats van deze morele plicht in te voeren. Mensen die tijd en zin hebben om te helpen doen dat sowieso wel, verplichten heeft volgens Mezzo absoluut geen zin. Staatssecretaris Martin van Rijn laat in een reactie weten dat deze nieuwe maatregel goed past bij de plannen van het kabinet wat betreft de mantelzorg. De resultaten van de proef noemt hij bemoedigend, zo zijn de betrokken cliënten, familieleden en de zorgverleners enthousiast over de nieuwe maatregel. Het kabinet werkt momenteel aan goede randvoorwaarden zodat mantelzorgers in staat zijn om hun zorgtaken goed uit te voeren. Welke randvoorwaarden dat zijn is nog onbekend.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen