Meer geld naar ziekenhuiszorg

maandag 12 november 2012, Tijd 12:05 uur

Uit een onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland en Vektis is gebleken dat de zorgkosten in 2013 zullen stijgen met 7,3 procent, vooral doordat er meer geld beschikbaar komt voor ziekenhuiszorg.

De grootste kostenpost in de zorg is de ziekenhuiszorg, in 2012 is dat nog 18,9 miljard maar dat zal naar verwachting met 2 miljard stijgen in 2013. Relatief de grootste stijger in zorgkosten vindt plaats bij de paramedische zorg, zoals logopedisten en fysiotherapeuten en diëtisten. De totale kosten voor farmaceutische zorg zal iets dalen, en is daarmee de enige tak dat daalt in de kosten. Dat komt mede doordat er bepaalde medicatie verschoven wordt naar het budget van de ziekenhuiszorg.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen