Miljoenen euro’s aan PGB verdwijnen

dinsdag 18 februari 2014, Tijd 10:15 uur

In 2012 hebben Nederlandse zorgkantoren ruim 21,4 miljoen euro als oninbaar moeten afschrijven. De zorgkantoren hebben moeite met het terugvorderen van onterecht uitgekeerde persoonsgebonden budgetten (PGB). Vijf van de zorgkantoren geven hierdoor meer uit dan dat zij binnen krijgen. Het totale bedrag is bijna drie keer zo hoog als in 2011, toen hebben zorgkantoren 8,2 miljoen euro aan onterecht uitgekeerde budgetten niet terug kunnen vorderen.

Het totaal terug te vorderen bedrag is tevens met 12 procent gestegen ten opzichte van het jaar er voor, ruim 12 procent. De Nederlandse Zorgautoriteit vindt dit op zich een goed signaal, het geeft namelijk aan dat de controles vaker en beter zijn dan voorheen. Zij vinden het echter wel zorgelijk dat vijf van de elf zorgkantoren een negatieve wettelijke reserve kennen, in 2011 waren dat er nog drie. De uitvoering van de AWBN krijgt een voldoende, maar Zorgkantoren moeten over de gehele linie beter presteren, geen enkel zorgkantoor scoort op alle onderdelen de maximale punten.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen