Oogscreening op maat voor diabeten

woensdag 08 oktober 2014, Tijd 17:32 uur

Werkbezoek H.K.H. Prinses Margriet aan Diabetescentrum te Hoorn

Met een nieuwe en eenvoudige methode is het voortaan mogelijk de controle van de ogen van mensen met suikerziekte op maat aan te bieden en tegelijkertijd het aantal bezoeken te halveren, met behoud van veiligheid voor de patiënt. Deze verbeterde oogscreening is door het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland in samenwerking met het onderzoekcentrum van VUmc in Hoorn getest met goede resultaten. Hierdoor kan onnodige blindheid door suikerziekte in het netvlies in Nederland op een veilige manier verminderd worden. Dit is goed nieuws voor de 1 miljoen personen met suikerziekte in ons land.

Het Diabetes Onderzoek Centrum VUmc  in Hoorn is één van de eerste centra in Europa waar diabetespatiënten de nieuwe oogscreening op maat aangeboden krijgen. Op dit moment zijn er meer dan 150.000 tot 220.000 Nederlanders onnodig blind of slechtziend, waarvan een aanzienlijk deel door suikerziekte.

Voorafgaand aan World Sight Day van de Wereldgezondheidsorganisatie op 9 oktober bracht H.K.H. Prinses Margriet als beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands op 8 oktober een werkbezoek aan het diabetescentrum in Hoorn. Het team van het VUmc en VISION 2020 heeft de mogelijkheden toegelicht om de nieuwe screening op maat op grote schaal in en buiten Nederland in te voeren.

Oogscreening op maat

Diabetespatiënten ontwikkelen naast allerlei andere klachten vaak de oogheelkundige aandoening diabetische retinopathie (DRP). Aangezien diabetes steeds vaker voorkomt, is diabetische retinopathie een belangrijke oorzaak van blind- en slechtziendheid geworden in de bevolking.

Vroegtijdig en preventief screenen op deze aandoening en indien nodig behandelen, is een kosteneffectieve methode om blind- en slechtziendheid door deze oogaandoening te voorkomen. In vele landen worden diabetespatiënten jaarlijks onderzocht op de aanwezigheid van diabetische retinopathie. Deze ‘one-size-fits-all’ aanpak is kostbaar en tijdrovend. Uit het onderzoek van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland is gebleken dat met de nieuwe screening oogonderzoek op maat mogelijk is.

Diabetes patiënten moeten met de nieuwe methode alleen nog voor oogonderzoek naar het centrum komen als dat gezien hun eigen situatie nodig is. Via een app op de mobiele telefoon kunnen ze daarvoor worden opgeroepen. Dit betekent dat diabeten met een verhoogd risicoprofiel eerder en vaker naar het centrum moeten komen dan diabeten met een laag risico. Door oogscreening op maat is de kans op onnodige blindheid en slechtziendheid kleiner geworden. De nieuwe screening levert een grote kostenbesparing voor de gezondheidszorg op, maar ook minder maatschappelijke kosten doordat de diabeten hun beroep uit kunnen blijven oefenen en langer zelfredzaam zijn. Hetgeen hun kwaliteit van leven optimaliseert.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) streeft er naar om in het jaar 2020 via het mondiale programma VISION 2020: The Right to Sight alle vermijdbare blindheid en slechtziendheid geëlimineerd te hebben. Tijdens World Sight Day wordt hier wereldwijd aandacht voor gevraagd. Alleen al in Europa is 50% van alle blindheid en slechtziendheid onnodig, want te vermijden of in een vroeg stadium behandelbaar geweest. Op dit moment zijn er 700.000 blinden in Europa. Dit kost de samenleving aan zorg- en maatschappelijke kosten gemiddeld 10.000 Euro per jaar per persoon. Met het doelgerichte preventieprogramma in Hoorn zijn dan ook veel kosten te besparen.

Bron: Oogziekenhuis

Geplaatst door: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen