Sterftecijfer moet eerlijker berekend worden

dinsdag 22 oktober 2013, Tijd 7:57 uur

Volgens onderzoekers van het UMC Utrecht en het Erasmus MC moet de berekening van sterftecijfers in Nederlandse ziekenhuizen eerlijker worden. Momenteel worden patiënten die kort na ontslag overlijden niet mee gerekend in het sterftecijfer. Ziekenhuizen krijgen dus een ‘gunstig’ sterftecijfer omdat patiënten een korte ligduur hebben en relatief meer sterfte na ontslag.

Dit zou er voor kunnen zorgen dat ziekenhuizen een verkeerde stimulans hebben om patiënten sneller te ontslaan of door te verwijzen naar een verpleeghuis of hospice. Als overlijden binnen 30 dagen na ontslag uit ziekenhuis ook wordt meegerekend zal het sterftecijfer veranderen en komen de verschillende cijfers van ziekenhuizen veel dichter bij elkaar te liggen. Zowel de ziekenhuizen als de patiënten zullen hier baat bij hebben.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen