Taskforce tegen zorgfraude opgericht door overheid

vrijdag 08 maart 2013, Tijd 11:02 uur

Onder leiding van het ministerie van VWS hebben negen partijen een convenant ondertekend tegen zorgfraude. Dit geeft de mogelijkheid tot het oprichten van de Taskforce Integriteit Zorgsector. Behalve de overheid hebben onder andere ook de Nederlandse Zorgautoriteit, Inspectie voor de Gezondheidszorg, de belastingdienst het convenant ondertekend.

Het doel van deze taskforce is het verbeteren van de maatregelen, preventie en het ontdekken van zorgfraude. Een verbeterde en intensievere samenwerking tussen verschillende partijen in de zorgketen moet dit bewerkstelligen. Het aanpakken van zorgfraude heeft de prioriteit van Minister Edith Schippers, want fraude zet druk op de alsmaar stijgende zorgkosten.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen