Thuiszorg mag van Kabinet met ZZP-ers blijven werken

zaterdag 11 oktober 2014, Tijd 8:27 uur

Vrijdag heeft het Kabinet besloten dat de thuiszorg (Zorg In Natura) met ZZP-ers mag blijven werken. Alle belemmeringen worden aangepakt zodat duidelijk is waar een ZZP-er die Zorg In Natura biedt, aan moet voldoen.

De belastingdienst had van een aantal ZZP-ers de VAR-WUO ingetrokken omdat men vond dat men niet voldeed aan de criteria van zelfstandige ondernemer. Deze problematiek speelt al sinds 2008.

Komende juli 2015 zal er een nieuwe wet in werking treden die de positie van de ZZP-er in de thuiszorg flink zal verbeteren. De Wet, kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zal straks niet alleen voor zorginstellingen gelden maar ook voor solistisch werkende zorgverleners (ZZP-ers).

Er komen drie oplossingen:

  • Modelovereenkomsten ontwikkelingen voor zorg door ZZP-ers die werken in gecontracteerde zorg (Zorg In Natura).
  • Wegnemen van juridische belemmeringen in de nieuwe kwaliteitswet.
  • Direct contracteren van ZZP-ers door Zorgverzekeraars.

Afgesproken is dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, samen met het ministerie van Financiën, in samenwerking met branche verenigingen en veldwerkers, modelovereenkomsten gaan ontwikkelen.

ZZP-ers die van fiscale voordelen en aftrekposten willen genieten, zullen straks moeten voldoen aan geldende fiscale criteria, anders gelden de aftrekposten niet.

Voor de bureaus die met name werkzaam zijn op de particuliere thuiszorgmarkt geldt de problematiek van de kwaliteitswet niet en kunnen daarmee de huidige bedrijfsvoering gewoon doorzetten.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen