Veel verpleeghuizen en verzorgingshuizen schieten ernstig tekort

donderdag 12 juni 2014, Tijd 10:04 uur

In Nederland schieten veel verpleeghuizen en verzorgingshuizen ernstig tekort. Uit een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dit. Hierdoor is de veiligheid van ouderen in zorginstellingen in gevaar.

Medewerkers blijken niet goed geschoold te zijn. Verder is er in meer dan de helft van de onderzochte instellingen niet voldoende deskundig personeel beschikbaar gedurende 24 uur per dag. Ook blijken zorgdossiers niet up to date te zijn met fouten als gevolg.

De Inspectie heeft 7 zorginstellingen tijdens haar onderzoek onder het verscherpt toezicht geplaatst.

Vandaag zal het rapport van de Inspectie door Staatssecretaris van Rijn aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen