Visie op ouderenzorg mist volgens ActiZ in regeerakkoord

woensdag 31 oktober 2012, Tijd 13:25 uur

ActiZ is tevreden over het feit dat kabinet Rutte bruggen slaat in de ouderenzorg, maar de zorgondernemersorganisatie is niet geheel tevreden over de uitvoering hiervan. Volgens ActiZ zijn er tegenstrijdige plannen in het nieuwe regeerakkoord. Zo wordt er aan de ene kant werk gemaakt van de extramurale ouderenzorg maar daarentegen wordt wel de huishoudelijk hulp afgeschaft.

Een ander voorbeeld heeft betrekking tot een voorstel voor een landelijke aanpak van langdurige zorg, terwijl de wijkverpleegkundigen voor de aanpak van zorg dichtbij, extra geld krijgt. In totaal zal er voor 5 miljard euro worden bezuinigd waarvan 2,4 in de ouderen zorg.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen