VWS stelt 1,5 ton beschikbaar voor onderzoek langdurige zorg

woensdag 13 mei 2015, Tijd 7:47 uur

Voor onderzoek naar de langdurige zorg in Nederland heeft het ministerie van VWS 150 duizend euro beschikbaar gesteld voor de Vrije Universiteit. Sierk Ybema en Henk Nies zullen het onderzoek uitvoeren onder leiding van promovendus Ludo Glimmerveen.

Door de decentralisatie van de langdurige zorg moet ruimte komen voor lokaal maatwerk en betrokkenheid van de burger. De VU-onderzoekers willen weten hoe publieke, private, professionele en maatschappelijke partijen omgaan met deze organisatorische uitdagingen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Lees meer bij Zuster Jansen