Wijzigingen uit de begroting VWS

woensdag 18 september 2013, Tijd 8:41 uur

Op Prinsjesdag is bekend geworden wat voor plannen het kabinet heeft met de bezuinigingen in de zorg. Er wordt voor bijna 1,5 miljard euro bespaard in het komende jaar, 250 miljoen daarvan is het resultaat van het zorgakkoord, onder meer om de volumegroei te beperken. Op geneesmiddelen zal tevens 750 miljoen euro worden bespaard.

Minder fraude en minder bureaucratie

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) houden de huidige koers aan om de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Zij willen dat efficiënter zorg leveren en verspilling zo veel mogelijk tegen gaan. Slimmer organiseren van zorg en scherpere afspraken over verzekerde zorg moeten hier een belangrijke rol in gaan spelen. Dit in combinatie van het verminderen van de bureaucratie en het aanpakken van zorgfraude moeten zorgen voor een structurele besparing van 3 miljard euro vanaf 2017.

Huishoudelijke hulp

Er zal in 2014 niet worden bezuinigd op huishoudelijke hulp, de geplande bezuiniging van 89 miljoen is van de baan. Vanaf 2015 houden gemeenten nog 60 procent over van het huidige budget.

Zorgtoeslag en premie en eigen risico

Voor iedereen zal de zorgtoeslag iets dalen. Vanaf nu wordt ook de collectieve korting die mensen ontvangen meegenomen in de berekening. In 2014 zal het eigen risico stijgen met 10 euro naar 360 euro per jaar. Het eigen risico zal niet inkomensafhankelijk worden.

CER, Wtcg en TSZ

In 2014 kunnen mensen niet meer gebruik maken van Compensatieregeling Eigen Risico, Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten. De gemeenten krijgen in plaats daarvan structureel 706 miljoen extra om de groep chronisch zieken en gehandicapten zorg op maat te kunnen bieden.

PGB

Mensen die in aanmerking willen komen voor een persoonsgebonden budget krijgen te maken met striktere normen. Nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben per week krijgen geen pgb meer. De huidige 40.000 pgb-houders behouden hun budget voorlopig.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen