Zorgelijk gebruik van antibiotica in verpleeghuis

donderdag 04 juli 2013, Tijd 7:54 uur

Uit cijfers van het jaarlijkse Nethmap/Maran-rapport blijkt dat er sprake is van zorgelijk gebruik van antibiotica, met name het gebruik van breedspectrumantibiotica is zorgelijk. Het onderzoek waarbij 55 verpleeghuizen zijn onderzocht op het gebruik van antibiotica en resistentie toont dat aan. Het blijkt dat er te vaak breedspectrumantibiotica wordt gebruikt en dat er daardoor veel resistentie is onder de ouderen.

Veel cliënten krijgen nu blind een antibioticum voorgeschreven, terwijl het beter is om infecties gericht te bestrijden. Er wordt daarom gepleit voor het vaker afnemen van een kweek, maar daar zijn hogere kosten aan verbonden. Specialist Ouderengeneeskunde van Loosbroek ziet het als een gezamenlijk probleem en ziet graag dat eerste- en tweedelijns zorgverleners beter samenwerken en een passend beleid wordt opgesteld. De Toolkit die gemaakt is door de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid kan daarbij een uitkomst bieden.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen