Gemiddeld 2153 euro zorgkosten per Nederlander

In 2013 declareren Nederlanders gemiddeld 2.153 euro per persoon aan zorgkosten. Het grootste deel daarvan, 1.230 euro word teruggevraagd voor medisch-specialistische zorg. Daarnaast wordt veel teruggevraagd voor farmaceutische, ongeveer 260 euro, gevolgd door tweedelijns GGZ met 207 euro per persoon per jaar.

De gemiddelde zorgkosten voor 65-plussers zijn drie keer zo hoog als de zorgkosten van jongeren. Er zijn tevens duidelijke verschillen te zien tussen diverse gemeenten. Gemeenten met een lager gemiddeld inkomen declareren meer zorgkosten dan gemeenten met hogere inkomens. Op basis van leeftijd en geslacht kan worden ingeschat hoe hoog de verwachte zorgkosten zijn per gemeente. In Rozendaal wordt gemiddeld het minst gedeclareerd van alle Nederlanders.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Nederlanders zeggen massaal nee tegen extra bezuinigingen zorg

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van FNV blijkt dat 85 procent van de Nederlanders ‘nee’ op de vraag of zij achter de bezuinigingen in de zorg staan. Daarnaast geeft 83 procent aan zich zorgen te maken over de zorg voor gehandicapten, psychiatrische patiënten en ouderen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2251 Nederlanders.

Ook de achterban van PvdA en VVD staan niet achter de bezuinigingen in de zorg. Het veroorzaakt te veel problemen.  In de laatste twee jaar zijn 65 duizend mensen hun baan in de zorg verloren. 85 procent van de ondervraagden stellen dat er een norm moet komen voor personele bezetting in zorginstellingen. Op 12 september organiseert de FNV de Red de Zorg-demonstratie in Amsterdam.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Ouderen moeten tandarts vaker bezoeken

Volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) gaan ouderen te weinig naar de tandarts. Uit onderzoek blijkt dat minder dan 6 op 10 ouderen tussen 70 en 80 jaar in 2014 naar de tandarts is geweest. Van de 80-plussers bezocht minder dan 40 procent de tandarts in 2014.

Het KNMT denkt dat ouderen minder vaak naar de tandarts gaan vanwege hun mobiliteit, het misschien vergeten of denken dat het niet meer nodig is. Het is van belang dat ouderen hun gebit niet verwaarlozen. Een slecht gebit is een risicofactor voor aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes of longsteking. Met een landelijke campagne wil het KNMT ouderen overtuigen om de tandarts te blijven bezoeken. Familieleden worden gevraagd om daarbij te helpen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Ouderen hebben weinig vertrouwen in mantelzorg

Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 5 ouderen denkt dat er mensen in de omgeving zijn die de juiste mantelzorg kunnen en willen geven. Bijna 40 procent van de ondervraagden zegt te verwachten dat er niemand in de directe omgeving is die de mantelzorg kan leveren wanneer dat nodig is. Van de ouderen die (ernstige) gezondheidsbeperkingen is dat aantal zelfs 54 procent.

Over het algemeen worden kinderen gezien als de ideale mantelzorgers voor hun ouders. De helft van de ondervraagde kinderen geeft aan graag bereid te zijn om de mantelzorg te leveren in de toekomst, maar laten de omstandigheden dat niet toe. Bijvoorbeeld door lange reistijd, drukke baan en niet te combineren met hun eigen gezinsleven. Slechts zeven procent geeft aan helemaal geen mantelzorg te willen leveren.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Kamerleden willen meer tijd voor herbeoordeling PGB

In een brief aan staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, pleiten Nine Kooiman en Renske Leijten, beiden van de Socialistische Partij (SP), voor meer tijd voor de herbeoordeling van de persoonsgebonden budgetten (PGB).

Wanneer de afgesproken deadline op 1 oktober 2015 blijft staan voor de herbeoordelingen, dan kan dit wel eens grote gevolgen hebben voor de uitbetalingen van de PGB’s.

Eerder heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al veel kritiek gehad op de planen. Door de deadline van 1 oktober 2015, blijft er veel ander werk bij gemeenten liggen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Medisch Spectrum Twente in problemen

Er zijn grote problemen binnen het Medisch Spectrum Twente (MST). Er zijn te hoge personeelskosten en daarom stelt de directie een vacaturestop in. Ruim vierhonderd medewerkers zullen in 2015 en/of in 2016 hun baan kwijtraken.

Vooral uitzendkrachten, vakantiekrachten en mensen met een tijdelijk contract zullen hun baan verliezen. In het ziekenhuizen werken op dit moment ongeveer 3600 mensen.

De personeelskosten bedroegen in 2014 €190 op een totaal budget van €365.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Ombudsman vindt dat overheid faalde met nieuwe wet pgb

De Nationale Ombudsman constateert dat de overheid aan alle kanten heeft gefaald met de invoering van de nieuwe wet voor het persoonsgebonden budget (pgb). Het menselijke belang is uit het oog verloren aldus de Ombudsman. De overheid is, zoals al vaker gebeurde, tekortgeschoten en lijkt maar niet te willen leren van fouten in het verleden. Gedupeerde burgers die uiteindelijk de rekening betalen worden niet gehoord wanneer zij aankloppen bij de overheid.

Voorbereiding onvoldoende

“Het lijkt er op dat de aandacht uiteindelijk te veel op het proces en het systeem gevestigd is geweest en te weinig op de consequenties voor de burger” zegt Ombudsman Reinier van Zutphen. De overhoud zou zich te weinig hebben voorbereid op deze ingrijpende stelselwijziging. De samenwerking tussen diverse ketenpartners is niet goed verlopen, mede door het tijdgebrek waar de ketenpartners mee werden geconfronteerd.

Van Rijn

De verantwoordelijke staatssecretaris, Martin van Rijn, geeft in een reactie aan de aanbevelingen van de Ombudsman om het systeem te verbeteren en te vereenvoudigen, over te nemen. De adviezen worden opgenomen in de plannen die nu worden uitgewerkt. Helaas heeft hij, zoals eerder belooft, nog lang niet alle problemen opgelost. Van Rijn hoopt dat 1 januari 2016 alle problemen zijn verholpen.

Budgethouder en zorgverleners

In veel gevallen worden zorgverleners nog steeds te laat, soms helemaal niet, uitbetaald. De budgethouders en zorgverleners zijn de enige die hier echt onder lijden en volledig afhankelijk zijn van de Sociale Verzekeringsbank die de uitbetalingen sinds 1 januari 2015 over hebben genomen. Wanneer er maar een kleine fout in het proces zit worden direct geen betalingen meer uitgevoerd. Het oplossen van deze fouten duurt te lang waardoor de betalingen nog langer op zich laten wachten.

De SP wil graag een debat met staatssecretaris van Rijn over het verschenen rapport. “De reconstructie van de Ombudsman is onthutsend”, aldus Renske Leijten van de SP. Groenlinks deelt via Linda Voortman mede dat zij tevreden is dat Van Rijn de aanbevelingen van de Ombudsman overneemt.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Patiëntenvervoer Wadden verzorgd door Kustwacht

Vanaf deze week verzorgd de Kustwacht het patiëntenvervoer van de Waddeneilanden. In eerste instantie zal het gaat om een periode van drie maanden die eventueel uitloopt tot maximaal een jaar.

Voorheen verzorgde de Krijgsmacht het vervoer altijd, maar vanwege beperkte helikoptercapaciteit is dat gestopt. De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is verantwoordelijk voor een definitieve oplossing, maar dat is tot nog toe niet gelukt. De burgemeesters van de Waddeneilanden willen zo spoedig mogelijk een definitieve oplossing.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Geen haalbare deadline herbeoordeling pgb

Nederlandse gemeenten geven nu al aan dat zij de gestelde deadline voor de herbeoordeling van pgb’s niet zullen halen. Voor 1 oktober moeten gemeenten 125.000 pgb’s herbeoordelen. De gemeenten hebben niet genoeg capaciteit om die klus te klaren aldus de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij zullen meer tijd nodig hebben om deze taak zorgvuldig uit te voeren.

Staatssecretaris van Rijn wil haast maken om een pgb-debacle zoals eerder dit jaar te voorkomen. Het kan niet nog een keer gebeuren dat door bestuurlijke chaos veel mensen te laat zijn betaald. Van Rijn en VNG zullen begin september met elkaar in gesprek gaan over de situatie. Belangenvereniging voor mensen met een pgb, Per Saldo, is niet blij met dit nieuws. Mensen moet snel weten waar zij volgend jaar aan toe zijn zodat zij passende zorg kunnen inkopen. Wanneer zij de aanvraag niet op tijd bij de SVB doen lopen zij de kans dat zij niet op tijd hun pgb ontvangen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

200 miljoen extra voor verpleeghuizen

De PvdA wil 200 miljoen euro extra uitgeven aan verpleeghuizen om het leven voor de bewoners aangenamer te maken. De ouderen zouden hierdoor vaker naar buiten kunnen om te wandelen of  iets anders te ondernemen. De werkdruk voor verpleegkundigen zou tevens minder worden.

De VVD en PvdA kwamen in het voorjaar overeen dat zij beide structureel om 3675 miljoen extra uitgaven mochten verlangen van het kabinet. De VVD geeft dit bijna allemaal uit aan defensie, de PvdA vooral aan ouderenzorg en kinderopvang. Hoeveel geld er exact beschikbaar komt en hoe dit wordt geregeld moet nog definitief worden vastgesteld.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Geplaatst in Niet gecategoriseerd