PvdA wil dat zzp’ers in zorg hun werk kunnen doen

Tweede Kamerlid Mei Lin Vos van de PvdA wil dat de Belastingdienst ervoor moet zorgen dat zzp’ers in de gezondheidszorg gewoon hun werk kunnen blijven uitvoeren. Veel zelfstandige zorgverleners krijgen geen goede VAR-verklaring toegewezen. De PvdA wil dat de Belastingdienst de VAR-verklaring gewoon blijft toekennen.

De Belastingdienst heeft de regels aangescherpt in de strijd tegen schijnzelfstandigen in de zorg, waarbij werk wordt uitgevoerd door zzp’ers dat eigenlijk door werknemers gedaan moet worden. Maar volgens Vos is er in de meeste gevallen geen sprake van schijnzelfstandigheid bij bemiddelingsbureaus. Zonder de bemiddelingsbureaus die de patiënt en zorgverlener bij elkaar brengt, kan veel zorg niet geleverd worden. Zelfstandige zorgverleners zouden zichzelf dan moeten verkopen bij ziekenhuizen om palliatieve zorg te leveren. De PvdA wil dat de Belastingdienst nauwkeurig de strijd tegen schijnzelfstandigen uitvoert en niet zomaar alle VAR-klaring in te trekken.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

120 duizend wanbetalers zorgpremie

In Nederland zijn er meer dan 120 duizend wanbetalers inzake het niet betalen van hun zorgpremie. Dit blijkt uit cijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het totale bedrag aan premieschuld is opgelopen tot bijna 1 miljard euro.

Er zijn al regelingen waarbij wanbetalers zorgtoeslag moeten inleveren en waarbij het CVZ de premie aan de zorgverzekeraar betaald en de wanbetaler aan CVZ.

De minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, zegt het onacceptabel te vinden.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Controle op geneesmiddelen werkt goed

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) geeft in de Tweede Kamer aan dat hij tevreden is over het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG, dat waakt over de veiligheid, kwaliteit en risico’s van geneesmiddelen, functioneert goed en er is geen sprake van belangenverstrengeling.

Ondanks negatieve berichtgeving, onder andere naar aanleiding van het overlijden van een meisje dat het anticonceptiemiddel Nuvaring gebruikte, is men over het algemeen zeer tevreden over het CBG. Van Rijn zal de Tweede Kamer schriftelijk melden welke mogelijke stappen het CBG neemt naar aanleiding van dit sterfgeval.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Administratie gaat ten koste van zorg patiënt

Uit onderzoek van de NOS en beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden te veel tijd kwijt zijn aan administratie. Dit gaat ten koste van de tijd die zij hebben om hun patiënten te verzorgen.

Keurmerken, zorginstellingen zelf, de overheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg eisen allen registraties. Veelal de zelfde registraties moeten op verschillende manieren in verschillende systemen worden bijgewerkt. In totaal zijn zorgverleners per dag 2 tot 3 uur kwijt aan administratie. V&VN is niet tegen registreren, maar wel als dat ten koste gaat van de tijd om de patiënten te verzorgen. Hun advies is dan ook om de verzorgenden en verpleegkundigen te betrekken bij het vernieuwen rondom de regels van het registreren.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Verpleegkunde opleiding heeft studentenstop

Vanwege de grote toestroom van nieuwe studenten voor de opleiding verpleegkunde is er een studentenstop ingesteld. Vijftien van de zeventien HBO-opleidingen zullen minder studenten aannemen omdat er een tekort aan stageplekken dreigt te ontstaan. Daarnaast leveren de bezuinigingen in de zorg ook problemen voor stageplekken.

Met ruim 5000 inschrijvingen is deze opleiding populairder dan andere, dat is 29 procent meer dan vorig jaar. vanwege de crisis denken veel mensen dat het een veilige keuze is, omdat zij denken dat er in de zorg altijd werk is te vinden.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Pleidooi voor uitstel decentralisatie zorg in Kamer

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat de geplande decentralisatie van zorg wordt uitgesteld of zelfs helemaal wordt afgeschaft. Zoals het er nu uit ziet zal de decentralisatie van de Wmo,  de jeugdzorg en de sociale werkvoorziening ingevoerd worden op 1 januari 2015.

Twee derde van de gemeenten zijn het niet eens met de plannen van het kabinet. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de plannen ook afgewezen. Groen Links wil graag uitstel van de nieuwe wet, PVV en SP zijn zelfs voor afschaffen van de nieuwe maatregelen die de VVD en de PvdA gewoon door willen zetten.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Verscherpt toezicht verschillende zorginstellingen

Er zijn 23 zorginstellingen onder verscherpt toezicht gesteld nadat is gebleken dat zij bewust de zorgbehoefte van patiënten ernstiger hebben gesteld dan de werkelijkheid. Op deze manier zouden de patiënten een hogere indicatie krijgen en de instelling meer geld ontvangen. De maatregel geldt sinds 1 januari.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wil met de verscherpte toezicht het zogenaamde upcoding tegen gaan. De voorwaarden voor indicaties zijn aangescherpt, waardoor sommige patiënten minder geld in het laatje brengen, het is daarom verleidelijk om te sjoemelen met het ziektebeeld van de patiënt. Van honderden patiënten is het ziektebeeld aangedikt, vooral in de psychiatrie.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Steeds vollere verpleegafdelingen ziekenhuis

Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat veel Nederlandse ziekenhuizen steeds vollere verpleegafdelingen hebben. Patiënten die het ziekenhuis mogen verlaten kunnen dat niet altijd omdat de plek waar zij naartoe moeten verhuizen niet vrij is. Verpleeghuizen hebben lange wachtlijsten en mensen met lage indicaties mogen daar zelfs niet meer opgenomen worden.

Sinds 1 januari gelden nieuwe regels waardoor men minder snel een indicatie krijgt voor een verpleeghuis. Daarnaast is de overbruggingsperiode om aan te sterken in een verzorgingshuis ook geschrapt. Relatief dure ziekenhuisbedden worden bezet gehouden en nieuwe patiënten worden soms niet aangenomen door de slechte doorstroom van de huidige patiënten. Tevens gebeurd het dat patiënten zonder verpleeghuisindicatie gewoon naar huis worden gestuurd. Particuliere thuiszorg zou voor de patiënten eventueel een oplossing kunnen zijn.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Ouderenmishandeling groeit door bezuinigingen

Ouderenombudsman Jan Romme denkt dat de ouderenmishandeling toe gaat nemen als gevolg van de geplande bezuinigingen in de ouderen zorg, dat verteld hij in een uitzending van Zembla.  Hij wijst tevens op de dure campagnes die gevoerd worden tegen ouderenmishandeling, terwijl er aan de andere zijde flink bezuinigd wordt op zorg.

Zembla heeft berekend dat er door de bezuinigingen en strengere regels rondom indicaties er ongeveer 800 van de huidige 2200 verzorgingshuizen in Nederland moeten sluiten. Romme geeft aan dat er daardoor meer mensen in de thuissituatie terecht komen, en daardoor sneller slachtoffer kunnen worden. Er is namelijk minder professionele hulpverlening en minder controle.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

5,3 miljoen aan zorgfraude opgespoord door CZ

Zorgverzekeraar CZ heeft in 2013 in totaal 5,3 miljoen euro aan zorgfraude en oneigenlijk gebruik van persoonsgebonden budgetten (PGB) opgespoord. Dit is veel meer dan de opgespoorde 2 miljoen fraude in het jaar ervoor. Vooral door verbeterde technieken worden meer fraudezaken ontdekt.

Van de in totaal 5,3 miljoen euro aan verdachte declaraties komt het overgrote deel vanuit de AWBZ, ongeveer 4 miljoen euro. Fraude met het aanvragen van de Zorgverzekeringswet leverde nog ongeveer 1,3 miljoen euro aan fraude op.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen